El Club Bàsquet Igualada s’adhereix a la Xarxa SES

Narcís Vives en representació de la Fundació Itinerarium i Roger Caselles en representació del Club Bàsquet Igualada signen el conveni de col·laboració entre la xarxa SES i el Club Bàsquet Igualada.

En un acte celebrat a les instal·lacions de Les Comes, a Igualada, la Fundació Itinerarium, promotora de la Xarxa SES i el Club Bàsquet Igualada, van signar el conveni de col·laboració per a l’obtenció del Segell SES.

€sports i Valors. Club Bàsquet IgualadaEl Segell de Garantia Ètica per a Entitats esportives dedicades a la Formació Infantil i Juvenil, Sports Ethic Seal (SES), de la Xarxa SES, distingeix a entitats, clubs i federacions esportives dedicades a la formació infantil i juvenil, pel seu compromís i pràctica provada en el foment de valors ètics.

El Club Bàsquet Igualada, constituït al 1981, és un club de bàsquet formatiu que desenvolupa els seus integrants com esportistes i com a persones prioritzant el treball en les edats de formació: Escola de Bàsquet i Equips de Base.

El conveni signat preveu tots els processos necessaris per a la consolidació de la cultura ètica en l’estructura institucional i funcional del club.

Actualment el Club Bàsquet Igualada ja ha creat la comissió ètica, al si del club, per a pilotar el procés d’implementació i ha iniciat les primeres accions previstes a la Guia d’Implementació del Segell SES.