Estudi “Anàlisi exploratòria i pla d’actuació per a la implementació del SES, al districte de Sant Martí de Barcelona”.

El passat dilluns 4 de març va tenir lloc a  la Seu del Districte de Sant Martí, la presentació de l’estudi “Anàlisi exploratòria i pla d’actuació per a la implementació del SES, al districte de Sant Martí de Barcelona“.
.
Van presentar la iniciativa la Consellera d’Esports Rita Alvar, el tècnic d’esports del Districte, Germán Gutiérrez i la directora del SES (Spors Èthic Seal) Carmen Salcedo.
.
.
.
..
Aquest estudi, promogut per la Fundació Itinerarium i la Universitat de Barcelona amb la col·laboració del Districte de Sant Martí, té com a objecte la realització d’una anàlisi exploratori  a 10 entitats esportives del Districte de Sant Martí,  i el disseny d’un model d’implementació del Segell SES viable i replicable per demarcacions.
.
L’estudi serà dut a terme per alumnes de primer grau de Treball Social de la Universitat de Barcelona en el context de l’assignatura “Pràctica del Treball Social i al Coneixement dels Serveis Socials” a través de la metodologia “aprenentatge servei”.
.
L’aprenentatge servei és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en què els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo.
.
El treball de camps es realitzarà entre abril i maig de 2013 i es resultats seran publicats al juny de 2013.
.