Universitat de Barcelona

OFICINA APRENENTATGE I SERVEI. FACULTAT DE PEDAGOGIA. UNIVERSITAT DE BARCELONA

Responsabilitat Social i Aprenentatge Servei

D’un temps ençà, la Facultat de Pedagogia —i, de fet, el conjunt de la Universitat— està incorporant amb determinació la responsabilitat social a les seves funcions clàssiques de formació de l’alumnat i de recerca científica.

Exercir la responsabilitat social vol dir connectar-se estretament amb la societat i treballar per respondre als seus problemes més urgents.

Una de les finalitats de la Universitat és ser sensible a les necessitats que es viuen en el seu entorn proper —i també llunyà— i participar de manera palpable en la solució d’aquestes necessitats.

La recerca i la formació han de trobar camins per contribuir a la innovació, l’emprenedoria i la responsabilitat social. Han de treballar ara i en el futur per fer una societat més justa, més lliure i més sostenible.

L’aprenentatge servei: connectar el compromís cívic a l’aprenentatge curricular

L’aprenentatge servei és una manera d’exercir la responsabilitat social en l’àmbit de la formació.

És una metodologia educativa que combina l’aprenentatge acadèmic i el servei a la comunitat en un únic projecte, en el qual l’alumnat es forma treballant sobre necessitats reals del seu entorn amb l’objectiu de millorar-lo.

Els objectius de l’aprenentatge servei són:

= Vincular el coneixement acadèmic amb l’activitat pràctica.
= Oferir una experiència formativa que alhora tingui utilitat social.
= Contribuir a la formació de ciutadans i futurs professionals.

La Facultat de Pedagogia, amb la voluntat de comprometre’s amb la societat i alhora innovar en les seves metodologies de formació, està institucionalitzant el programa Aprenentatge Servei.

Els alumnes que participin en les experiències tindran, en funció de l’ensenyament que cursin, un reconeixement o una transferència de crèdits ECTS

LA WEB DE L’OFICINA D’APRENENTATGE I SERVEI

CONTACTO

Oficina ApS
Lloc
Edifici de Migdia
Planta 4, despatx 3419
(Secretaria de la Facultat de Pedagogia)

Passeig de la Vall d’Hebron, 171
08035 Barcelona

Telèfon 934 039 063
e-mail aps@ub.edu

Horari d'atenció Dimarts i divendres de 12’30 a 13’30

[ready_google_map id='9']